ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА

Рег. № 832

Дата: 04.02.2016

 

ДО

ВИЦЕПРЕМИЕРА И

МИНИСТЪР НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА

             УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

         Във връзка с публикувания на страницата на МВР ЗИД на ЗМВР и мотивите към него искам да изкажа разочарованието на ръководството на НСПС „Огнеборец” – КНСБ, породено от опита за манипулиране на обществото и в частност служителите на МВР, че има постигнати „договорености” по време на „водените преговори” със синдикалните организации по Ваше мнение, касаещи текстовете от поредния ни предложен ЗИД на ЗМВР в рамките на няма и един месец.

     Искам да Ви припомня, че на 07.01.2016 година на синдикалните организации в МВР им бе представен проект на ЗИД на ЗМВР, в който бяха заложени дори по – неблагоприятни текстове, касаещи социалните компенсации на служителите от МВР от тези, които бяха приети от Министерски съвет в проекта на Закон за държавния бюджет за 2016 година и довели до масови протести през месец ноември 2015 година на служителите в сектор „Сигурност” в цялата страна.

     Само след 25 дни ни се предлага друг ЗИД на ЗМВР с мотиви, от които разбираме, че сме водили „преговори” и сме „постигнали договорености” за намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител по чл.142, ал.1, т.1 от ЗМВР от 20 на 12 месечни възнаграждения, намаляване на размера на платения годишен отпуск за държавните служители от 30 на 25 дни, също така и въвеждане на компенсиране на положен извънреден труд от  държавните служители, работещи на смени с 12 дни допълнителен платен годишен отпуск, което е недопустимо и несериозно за уважаваща себе си синдикална организация, подписала на 13.01.2016 година СТАНОВИЩЕ с още пет синдикални организации в МВР, изразяващо категоричното ни несъгласие с приемане на промени в негативна насока в  социалната сфера за служителите в МВР.

 

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

    С публикуването на невярна информация,  с цел прокарване на политики в ущърб на служителите от МВР, ръководството на НСПС „Огнеборец” – КНСБ поставя под съмнение и без това крехкия социален диалог между политическото ръководство на МВР и синдикалните организации във ведомството,

                                              Президент на НСПС „Огнеборец”-КНСБ

                                                              инж. Венцислав Станков