НСТС

Днес, 11.04.2016 година по инициатива на НСПС „Огнеборец” – КНСБ в сградата на Министерски съвет се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На него бе обсъден ЗИД на ЗМВР, в частта му социална дейност.

Общото становище на участниците в НСТС е, че трябва да има реформи в Сектора „Сигурност”, в частност МВР с цел подобряване дейността на структурите на ведомството и съответно повишаване на ефективността на същите. Различни са вижданията на синдикатите в МВР от една страна и ръководството на министерството  и бизнеса от друга за начините за провеждане на реформа.

Представителите на НСПС „Огнеборец” – КНСБ за пореден път изложиха аргументите си пред участниците в НСТС относно запазване на социалните компенсации, касаещи служителите на МВР, както и запазване на статута на някои категории служители.