РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 2015

      Уважаеми колеги,

     Все още някои от председателите на основни синдикални организации /дружества/ не са взели рекламните материали за 2015 година на синдиката. Създайте необходимата организация за получаването  и раздаването им на членовете на НСПС „Огнеборец”.

                                                                      УС на НСПС „Огнеборец”