ЗАСЕДАНИЕ НА EFFUA НА 10.12.2014

Европейският съюз и алианс на пожарникарите EFFUA,  който е част от Международния съюз и алианс на пожарникарите IFFUA проведе редовната си годишна среща от 9 до 11 декември в град Скопие. Домакин на форума бе Независимият синдикат на пожарникарите в Република Македония, който от 2013 година е пълноправен член на EFFUA  . На форума присъстваха представители от пожарникарските синдикати на Финландия, Швеция, Норвегия, Ирландия, Исландия, Германия, Дания, Словакия,  Сърбия, Македония, Полша и България. От страна на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „ОГНЕБОРЕЦ” официални представители бяха президентът Любомир Еленков и председателят на Контролната комисия Богдан Личев.

    На срещата с единодушно гласуване и подкрепа от страна на всички членки на  EFFUA, за пълноправен член беше приет полския синдикат на пожарникарите. Запознати бяха всички присъстващи с постъпилите официално молби за присъединяване и на пожарникарските синдикати от Малта и Босна и Херцеговина.

   На форума се дискутираха теми, свързани със стандартизацията на личните предпазни средства, средствата  за дихателна защита, пожарна техника и съоръжения, подобряване на обучението на професионалните пожарникари в различните държави, рязкото увеличаване на заболеваемостта сред пожарникарите в Европа, особено зачестилите случаи на рак и  начините  за превенция, бързото му откриване и лечение. Приет беше годишният план на дейност на EFFUA за 2015 година и приоритети на организацията в дългосрочен план. Основен акцент беше поставен на избора на представители от всяка страна членка на съюза да излъчи свои представители в новосъздадените работни групи към EFFUA касаещи разработването и обсъждането на нормативни предложения и инициативи касаещи проблемите и перспективите стоящи на дневен ред пред европейските пожарникари и излагането им пред комисиите в Европейският парламент. Обсъдени бяха ситуациите в пожарните служби в отделните страни и проблемите, стоящи пред пожарникарите от социален и професионален характер.