СРЕЩА ОТНОСНО ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА

По инициатива на НСПС „Огнеборец” днес, 02.07.2015 година, в сградата на ГДПБЗН се състоя среща, на която бе обсъдена предстоящата пенсионна реформа, в частност сектор „Сигурност”, в това число и служителите на ГДПБЗН и ЕЕН 112.

На срещата присъстваха представители на политическото ръководство на МВР, ръководството на ГДПБЗН, представители и експерти на КНСБ, експерти от Министерство на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт, както и представители на НСПС „Огнеборец”.

Основно бяха дебатирани два въпроса от пакета предложения за промяна на КСО, а именно – предлаганата минимална възраст за пенсиониране на служителите от сектор „Сигурност” и предлаганият гратисен период само за една категория служители. Представителите на НСПС „Огнеборец” изложиха аргументирано становището си относно несъгласието по горепосочените въпроси. Политическото ръководство на МВР, ръководството на ГДПБЗН, представителите и експертите на КНСБ подкрепиха становището на синдиката.

Предстоят допълнителни срещи на ниво Министерство, както и парламентарно представените групи и комисии в 43-тото Народно събрание.