СТАНОВИЩЕ НА НСПС "ОГНЕБОРЕЦ"

             Уважаеми колеги,

          След взето решение на Управителния съвет на НСПС „Огнеборец” на 14.10.2014 година по повод организирания от една от шестте синдикални организации в МВР протест на 18.10.2014 година в град София, Ви информираме, че :

Организацията няма да се включи в протеста, защото липсват категорични факти относно промени в чл.69 от Кодекса за социално осигуряване в краткосрочен план.

От стенограмата от проведено заседание на Министерски съвет на 24.09.2014 година е видно, че евентуални промени ще бъдат предприети по преценка на законодателя, а именно бъдещото правителство, с което настояваме да има преговори.

 15.10.2014                                                             УС на НСПС „Огнеборец”