ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ НСПС "ОГНЕБОРЕЦ"

Рег. № 673

Дата: 29.09.2014

 

                                                                       ДО

                                                                       СРЕДСТВАТА ЗА

                                                                       МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ В

                                                                       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА

НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ И СПАСИТЕЛИТЕ  „ОГНЕБОРЕЦ”

 

 

                  Уважаеми дами и господа,

         Във връзка с решение, взето на заседание на Министерски съвет, проведено на 24.09.2014 година и на база препоръка на Съвета на Европейския съюз от 08.07.2014 година относно Национална програма за реформи в Република България и препоръка за въвеждането на изискване за минимална възраст за придобиване право на пенсия по чл.69 от КСО за служителите на МВР и МО, ръководството на Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” категорично изразява своето несъгласие и счита за изключително опасно взимането на такова решение без обсъждането му със синдикалните организации  в МВР. Взимането на такова решение ще породи огромно напрежение сред служителите в Сектор „Сигурност” и е предпоставка за възникването на сериозен проблем с управлението на човешкия ресурс и социалния  статус на служителите.

        Управителният съвет на НСПС „Огнеборец” счита, че въпрос от такова сериозно естество първо трябва да бъде дискутиран на Съвет за социално партньорство в МВР и след  запознаване на ръководството на ведомството с проблемите и състоянието да се пристъпва към обсъждане на такива мерки в компетентните ведомства.

        Ръководството на НСПС „Огнеборец” настоява да бъде преразгледано  и отменено решението на Министерски съвет от 24.09.2014 година и този сериозен въпрос, касаещ служителите от сектор „Сигурност” да бъде обстойно анализиран и поставен на масата за обсъждане с правителството.

        В противен случай НСПС „Огнеборец” ще предприеме последващи законоустановени действия, включително и протестни.