ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА БЮДЖЕТ 2016

Уважаеми колеги,

Днес, 30.11.2015 година в Народното събрание, Парламентарната комисия по бюджет и финанси гласува на второ четене проекта на Закон за държавния бюджет на Р България за 2016 година. В него залегна бюджет на МВР за 2016 година 1 126 977 000 лева, което е с 95 217 000 по – голям спрямо 2015 година. Съгласно разпределението му по области на политики и бюджетни програми, бюджетът в областта на ПБЗН е 193 502 000 лева, което е увеличение с 16 502 000 лева спрямо бюджета за 2015 година.

Също така бяха отменени чл.59, който предвиждаше намаляване на размера на порционните пари от 120 на 80 лева, както и параграфи от 9 до 16, касаещи социалните компенсации на служителите от Сектор „Сигурност”.