ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ - ЛЕТИЩА

         Уважаеми колеги,

         На 06.03.2014 година  е проведена редовната седемнадесета годишна среща на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване, на която в резултат  на усилията и проведените срещи между ръководството на НСПС "Огнеборец" и политическото и професионално ръководство на МВР е прието да бъде променена Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, глава I „Сигурност на летищата”,а именно: „Служителите на ГДПБЗН да бъдат освободени от проверка за сигурност, както и превозните средства, които ползват при изпълнение на служебните си задължения”.

                                                                                                       УС на НСПС „Огнеборец”